Bij de aankoop van een bril of contactlenzen is garantie wettelijk geregeld. Blijkt er binnen zes maanden na aankoop een gebrek aan uw bril of contactlenzen, dan heeft u in principe recht op kosteloze vervanging of herstel. Openbaart een gebrek zich pas na zes maanden, dan heeft u recht op kosteloze vervanging of herstel, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt. Vaak bieden optiekwinkels die zijn aangesloten bij de NUVO een garantietermijn die langer is dan zes maanden. Vraag hier in de winkel naar.

Wanneer geldt de garantie?

Een geschil over garantie?

Vindt u dat u bij een geschil over de garantie niet goed behandeld bent door een NUVO erkend optiekbedrijf, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Optiek. Alle leden van de NUVO bij zijn bij deze instantie aangesloten. Lees meer over De Geschillencommissie Optiek.

 

Delen:

NUVO LEDENZOEKER

VIND UW NUVO ERKEND OPTIEKBEDRIJF

VAN WIE KOMT DEZE INFORMATIE?

Deze informatie is afkomstig van de NUVO (de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven). Deze al in 1948 opgerichte organisatie vertegenwoordigt met 1.500 aangesloten vestigingen het merendeel van de ruim 2.000 optiekwinkels in Nederland. De NUVO stelt in het belang van de consument kwaliteitseisen aan haar leden.

WAARAAN HERKEN IK EEN GEDIPLOMEERD OPTIEKBEDRIJF?

Kijk goed

U herkent een NUVO erkend optiekbedrijf aan het keurmerklogo ‘Kijk Goed!’. Dit logo vindt u terug in de winkel en/of op de website van de optiekwinkel. Hier staat altijd het actuele jaar op vermeld.

Bent u op zoek naar een NUVO erkend optiekbedrijf? Raadpleeg dan de NUVO ledenzoeker op deze website.


WAAROM MOET IK KOPEN BIJ EEN NUVO ERKEND OPTIEKBEDRIJF?

Het NUVO Keurmerk biedt u als klant drie zekerheden:

• gediplomeerde opticiens
• veilig aanbetalen
• onafhankelijke geschillenafhandeling

Kijk dus goed voordat u een bril of contactlenzen koopt of de optiekwinkel erkend is. Erkende optiekbedrijven voeren het NUVO Keurmerk en zijn te vinden op
www.nuvo-keurmerk.nl.